Strona główna arrow Produkt
Produkt
 Poniższy schemat przedstawia nasz innowacyjny produkt – sito obrotowe do przemysłowego oczyszczania wody, mających zastosowanie w ujęciach wody oraz elektrowniach.
 
 Sita obrotowe
 
   Oferowane przez nas sito obrotowe jest wyposażone w co najmniej jeden pas siatki połączonej z pasami napędowymi z płetwami, belki usztywniające siatkę, w zabieraki zanieczyszczeń, w prowadnice pasów napędowych i elementy uszczelniające, przy czym belki połączone są z pasami i zabierakami, znamienne tym, że belki (5) mają połączone elementy (5a) i (5c), zaś ich połączenia, przy gwałtownych uderzeniach, są podatne na zrywanie oraz tylko środkowe elementy (5c) zespolone są z zabierakami (4), a ponadto prowadnice (9) mają kształt litery „L” z powierzchniami (9a) przylegającymi do pasa (2) oraz z powierzchniami (9b) umiejscowionymi w pobliżu wolnego boku pasa (2).

   W przypadku tradycyjnych konstrukcji sit obrotowych, szczególnie w przypadku konstrukcji o dużych gabarytach, zdarzają się przypadki, np. przy zatkaniu siatki sita, zerwania zamocowań belek w pasach i w związku z tym dochodzi do całkowitego zniszczenia drogich i kłopotliwych w wymianie pasów. Ponadto, szczególnie w przypadku konstrukcji o dużych gabarytach, w ciężkich warunkach ruchowych, zdarza się, że pasy schodzą z osi i ich obrzeża niszczą się ocierając o obudowę. W konstrukcji oferowanego przez nas sita obrotowego, element w kształcie litery „L” występuje w roli odbojnicy pasa napędowego od konstrukcji obudowy, w celu uniknięcia zniszczenia pasa poprzez wyeliminowanie możliwości kontaktu z konstrukcją obudowy, w przypadku, gdy pas napędowy zaczyna schodzić z osi. W rezultacie, w przypadku, gdy pas napędowy zaczyna schodzić z osi, jego krawędzie nie ocierają się o elementy konstrukcyjne metalowe, gdyż możliwość takiego kontaktu jest wyeliminowana przez element w kształcie litery „L”. Ponadto, w przypadku, gdy pas napędowy zaczyna schodzić z osi, ślizga się po prowadnicy-odbojnicy i naprowadza się do pracy w osi.
W przypadku tradycyjnych konstrukcji sita obrotowego, uszczelnienia i prowadnice stanowią odrębne, liczne elementy i w związku z tym konstrukcja pasa jest złożona, a sito niewygodne w zakresie demontażu i montażu licznych elementów w ramach prowadzonych prac konserwacyjnych i remontowych.

   W przypadku innowacyjnej konstrukcji oferowanego przez nas sita obrotowego, tylko środkowe wzdłużne elementy zespolone są rozłącznie z zabierakami zanieczyszczeń oddzielanych od wody, zaś elementy skrajne połączone są z pasami napędowymi. Prowadnice pasa napędowego mają kształt litery „L” z jednymi powierzchniami stanowiącymi szczelną bieżnię dla pasa napędowego oraz z drugimi powierzchniami umiejscowionymi w pobliżu wolnego boku pasa. Ponadto, skrajne elementu belki przymocowane do zabieraków połączone są łącznikiem o zmniejszonej wytrzymałości na zrywanie w stosunku do w/w elementów belki, zaś w szczególności środkowe elementu mocowane do zabieraka mają postać rurową, zaś elementy skrajne mocowane są do pasów mają postać walców. Element łącznikowy jest wykonano łącznie z elementem krótkim belki, w jednej operacji wytłaczania, zwłaszcza z tworzywa sztucznego. W innej wersji rozwiązania elementy skrajne belek zamocowane są do pasów napędowych w osi zębów tych pasów.
Prowadnice są wykonane z wysokiej jakości wytrzymałej gumy, a w szczególności z materiału gumowo-metalowego, a ponadto posiadają podstawę przymocowaną do konstrukcji obudowy sita, umiejscowioną pod powierzchnią będącą śliską bieżnią dla pasa, a zarazem jego uszczelnieniem. Podstawa jest wykonana łącznie z pozostałymi elementami prowadnicy, w jednej operacji wytłaczania. Jak już wspomniano powyżej, element w kształcie litery „L” występuje w roli odbojnicy pasa napędowego od konstrukcji obudowy, w celu uniknięcia zniszczenia pasa poprzez wyeliminowanie możliwości kontaktu z konstrukcją obudowy, w przypadku, gdy pas napędowy zaczyna schodzić z osi. W rezultacie, w przypadku, gdy pas napędowy zaczyna schodzić z osi, jego krawędzie nie ocierają się o elementy konstrukcyjne metalowe, gdyż możliwość takiego kontaktu jest wyeliminowana przez element w kształcie litery „L”. Ponadto, w przypadku, gdy pas napędowy zaczyna schodzić z osi, ślizga się po prowadnicy-odbojnicy i naprowadza się do pracy w osi.
   W wyniku zastosowania belki składającej się z elementów skrajnych i środkowych, odrębnie mocowanych do pasów i zabieraków, z „osłabionymi” połączeniami tych elementów, w przypadku wystąpienia gwałtownych zrywów, czy też uderzeń obciążeń w pracy sita uszkadza się jedynie słaby łącznik, a nie, jak w przypadku tradycyjnych sit, pas napędowy, który jest drogi i trudny do wymiany. W naszej konstrukcji pas stalowej siatki „bez końca” przytwierdzona jest do gumowych pasów oraz całościowo usztywniona belkami poprzecznymi. Wykonany tak zespół czyszczący zamontowany jest na kołach zębatych, które osadzone są na wale wraz z zespołem napędowym.

   Sito obrotowe w przykładzie wykonania przedstawione jest poniżej.
 
 Fig.1 - Sita obrotowe
 
Fig.2 - Sita obrotowe
 
Fig.3 - Sita obrotowe
 
 
   Fig. 1 pokazuje sito w widoku ogólnym, fig. 2 schemat sita, zaś fig. 3 widok przekroju poziomego sita obrotowego. Sito obrotowe (1) wyposażone jest w dwa gumowe pasy napędowe (2) z jednostronnymi płetwami (2a) oraz zębami (2b), pas stalowej siatki (3) „bez końca” z brzegami przymocowanymi rozłącznie do płetw (2a). Wewnątrz sita (1) umiejscowione są zabieraki zanieczyszczeń (4) z wody, zaś z zewnątrz belki (5) usztywniające siatkę (3). Belka (5) składa się z elementów skrajnego (5a), łącznika (5b) w kształcie walca oraz rury (5c). Element (5a) zamocowany jest rozłącznie do pasów napędowych (2) w osi ich zębów (2b), zaś łącznikowy element (5b), o zmniejszonej wytrzymałości, wsunięty jest w rurę (5c) i unieruchomiony. Elementy (5a) i (5b) wykonane są w jednej operacji wytłaczania z tworzywa sztucznego. Zabieraki zanieczyszczeń (4) zamocowane są również rozłącznie, równocześnie do środkowej rurowej części (5c) belki (5) i siatki (3). Pomiędzy siatką (3) i elementem (5c) belki (5) umiejscowione są podkładki dystansowe (6). Wyżej przedstawione elementy są przedstawione na rysunku jako jeszcze nieskręcone do końca. Pasy napędowe (2) rozciągnięte są na bębnach (7), górnym i dolnym, przy czym w bębnie górnym (7) znajduje się wylewak (8) zanieczyszczeń na zewnątrz sita (1). Sito posiada ponadto gumowe prowadnice (9) pasa napędowego (2) w kształcie litery „L” z powierzchniami roboczymi (9a) i (9b), a także podstawami (9c). Prowadnica (9) posadowiona jest na podporze (10) przytwierdzonej do konstrukcji obudowy (11) sita (1). Podstawa (9c) przykręcona jest do podpory (10). Poszczególne elementy sita (1) połączone są rozłącznie, łącznikami (12) z wykorzystaniem podkładek (13) – w przypadku zaprezentowanego poniżej przykładu wykonania sita.
 
 
Pobierz opis produktu w formacie pdf - Pobierz